Servicii complete de cadastru și topografie

YDA Proiect Consulting asigură o gamă completă de servicii de cadastru și topografie, realizate conform legistalațiie în vigoare.

Studiile și expertiza noastră tehnică includ:

 • Lucrări de cadastru şi intabulare pentru apartamente, terenuri intravilane şi extravilane;
 • Dezmembrări, parcelari și/sau lotizări de terenuri intravilane şi extravilane;
 • Comasări și/sau alipiri de terenuri sau parcele;
 • Realizare planuri topografice de situaţie în format analogic şi digital;
 • Ridicări topografice necesare executării proiectelor diverselor investiţii (construcţii, amenajări, restructurări);
 • Documentaţii topografice pentru PUD şi PUZ;
 • Trasări construcţii, cote, limite de proprietate;
 • Randare şi modelare 3D;
 • Determinări volume de săpătură/umplutură;
 • Determinări de coordonate prin metode GPS;
 • Scoatere din circuitul agricol al terenurilor aflate în extravilanul sau intravilanul localităţilor;
 • Expertize judiciare.

De ce să lucrezi cu noi

La YDA Proiect Consulting, îți oferim servicii complete în materie de cadastru și topografie. Prin activitatea noastră beneficiați de:

 • Utilizare eficientă a resurselor de timp în vederea îndeplinirii obiectivelor;
 • Grad înalt de profesionalism;
 • Lucrări executate în conformitate cu normele emise de ANCPI.

Oferim servicii de cadastru și topografie

Proiectele care intră în responsabilitatea YDA Proiect Consulting beneficiază de expertiza și profesionalismul nostru și de servicii complexe, potrivite pentru proiecte variate.

Livrăm servicii de cadastru și topografie pe întreg teritoriul României, la cele mai înalte standard din domeniu, indiferent de dimensiunea sau complexitatea proiectului.

YDA Proiect Consulting vă livrează proiectele într-un mod profesionist și întotdeauna în termenul agreat.

Dezvoltarea proiectelor este realizată prin folosirea de metode moderne de proiectare, ceea ce duce la o durată scurtă de execuție a proiectului final.