Certificări

CERTIFICARI

O garanție în plus a faptului că proiectele livrate sunt realizate la cele mai înalte standarde internaționale și europene, la un nivel competitiv, este deținerea de autorizații și certificări de la autoritățile naționale competente din domeniu.

Autorizație din partea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Cadastrul și cartea funciară formează un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul țării. YDA Proiect Consulting deține autorizația ANCPI cls. III RO-B-J 1126-29.03.2017.

Autorizație din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

Această autorizație conferă companiei capacitatea legală de a întocmi studii de gospodărire a apelor, hidrologice, hidrogeologice și de a elabora documentațiile pentru obținerea avizului/autorizației de gospodärire a apelor.

Autorizație pentru proiectarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare

YDA Proiect Consulting deține certificat de atestare (seria Ff Nr. 564 din 28 August 2018), prin care suntem atestați pentru a realiza lucrări complexe de construcții hidrotehnice și agropedoameliorative.

Certificate managementului calității

YDA Proiect Consulting deține și are implementate următoarele standarde de management al calității:

  • SR EN ISO 9001-2015;
  • SR EN ISO 14001-2015;
  • SR OHSAS 18001-2008.

Autorizare din partea Centrului Național pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

YDA Proiect Consulting este autorizata pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu. Autorizata privind intocmirea documentatiilor de securitatea la incendiu corespunzatoare sistemelor de alimentare cu apa.

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

YDA Proiect Consulting este autorizata pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de tip Bp — proiectare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominal de 0,4 kV;