Proiectare

Proiecte

Activitate proiectare 2022

Titlul proiectuluiSursa de finantare
Aviz ANIF: ”Amplasare doua module depozitare pentru showroom existent, organizare a executiei lucrarilor”„FONDURI PRIVATE
Aviz ANIF: ” 1.1.1.A Construire depozit logistic, anexe, cabina poarta 1.1.1.C Amenajare platforme, drumuri si parcaje, acces tip giratie, post trafo, punct de conexiune, retele si lucrari tehnico edilitare in incinta 1.1.1.D Imprejmuire teren, amenajare spatii verzi 1.1.1.F Organizare a executiei lucrarilor 1.1.1.H Amplasare panouri directionare si reclama, reclame fatada”FONDURI PRIVATE
P.Th.+D.T.A.C. :” Amenajare spatiu comercial si amplasare firma luminoasa si reclame, Bosanci, jud. Suceava”FONDURI PRIVATE
P.Th.+D.T.A.C. :” Amenajare spatiu comercial si amplasare firma luminoasa si reclame, Str. Galaxiei, nr. 29, jud. Brașov”FONDURI PRIVATE
STUDIU HIDROLOGIC:” Sursa alimentare cu apa noua, statie tratare apa  la sistem de alimentarea cu apa Oituz, Judetul Bacau”BUGET LOCAL
P.Th+D.D.E:”Modernizarea si retehnologizarea sistemului de irigatii la Organizatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii Vetrisoaia, judetul Vaslui”AFIR
Studiu de fezabilitate:”Suplimentare debit apa in sistemul de alimentare cu apa a Comunei Blejoi, Judetul Prahova”BUGET LOCAL
P.Th+D.D.E:” Suplimentare debit apa in sistemul de alimentare cu apa a Comunei Blejoi, Judetul Prahova”BUGET LOCAL+AFM
Audit și Expertiză tehnică: ” Renovare integrată – consolidare seismică și renovare energetică moderată a clădirii Școlii Gimnazile Oituz, Comuna Oituz”PNRR
Aviz GA: ” Amenajare grup sanitar scoala gimnaziala nr. 1, corp A, comuna Tudora, judetul Botosani”BUGET LOCAL
D.T.A.C.: ” Intrare in legalitate – Deviere retea canalizare, extindere retea alimentare cu apa, extindere retea canalizare si bransamente la retele de apa si canalizare, pentru imobil – locuinte colective, cu regim de inaltime S+D+P+4E, situat in Iasi, str. Toma Cozma nr.7B – 9, nr.cad. 155881.”FONDURI PRIVATE
Studiu de fezabilitate: ” Realizarea de noi retele de alimentare cu apa si canalizare pe str. Petru Movila, bd. Decebal si bd. Traian”BUGET LOCAL
P.Th.+D.T.A.C.: ” Amenajare magazin, închidere terasă și amplasare semnalistică pe fațadă, Str. Mioriței, nr.11, jud. Bacău”FONDURI PRIVATE
P.Th.+D.T.A.C.: ” Amenajare spatiu comercial si amplasare firma luminoasa pe fațadă, Str. Izvoare, Piatra Neamț”FONDURI PRIVATE
Expertiză tehnică: ” Servicii de întocmire expertiză tehnică Cămin Cultural Teișani, în vederea obținerii certificatului de atestare a edificării construcției fiind necesar pentru intabularea imobilului conform Legii 7/2020”BUGET LOCAL
Studiu de fezabilitate: ” Retea de canalizare in Comuna Burla, Judetul Suceava”BUGET LOCAL
CAIET SARCINI: ” Igienizare si reparații pardoseala in salile de clasa la Grădinița cu program normal Nr. 1, Comuna Oituz, Județul Bacău”BUGET LOCAL
Studiu de fezabilitate: ” Infiintare sistem de alimentare cu apa in sat Ocheni si sat Fundoaia, comuna Huruiesti, Judetul Bacau”BUGET LOCAL
P.Th.+D.T.A.C.: ” Canalizare menajera si pluviala pe partea stanga si pe partea dreapta a strazii DC 10A(R.Tudoran)”PROGRAM ANGHEL SALIGNY
Aviz GA: ” Extindere retea de canalizare in zona Lebada (Municipiul Botosani) si sat Curtesti (comuna Curtesti)”BUGET LOCAL
Studiu de fezabilitate: ”Extindere retea de apa pentru strada Barierei, oras Bucecea, judetul Botosani”BUGET LOCAL
Studiu de fezabilitate: ”Extindere retea de apa pentru strada Nechiforeni, oras Bucecea, judetul Botosani”BUGET LOCAL
Studiu de fezabilitate: ”Reabilitare pod Tampon Cimitir, comuna Filipestii de Padure, judetul Prahova”BUGET LOCAL
D.A.L.I.: ” Modernizare drumuri de exploatatie agricola in comuna Rauseni, judetul Botosani”AFIR
Expertiza tehnica: ” Expertiza tehnica, Local Scoala generala nr.1 Oituz, Comuna Oituz, Jud. Bacău”PNRR
P.Th.+D.T.A.C.: ” Amenajare spațiu comercial și amplasare firma luminoasă pe fațadă, Loc. Sercaia, Nr.139, Jud. Brașov”FONDURI PRIVATE
P.Th.+D.T.A.C.: ” Amenajare spațiu comercial și amplasare firma luminoasă pe fațadă, Calea Bucuresti, nr. 248, Brașov,”FONDURI PRIVATE
P.Th.+D.T.A.C.: ” Amenajare spațiu comercial și amplasare firma luminoasă pe fațadă, Calea Bucuresti, nr. 20, Brașov”FONDURI PRIVATE
P.Th.+D.T.A.C.: ” Amenajare spațiu comercial și amplasare firma luminoasă pe fațadă, Str. Ciurchi, Iași”FONDURI PRIVATE
P.Th.+D.T.A.C.: ” Amplasare totem, pe durata contractului de locațiune, Comuna Baia, Str. Ștefan cel Mare, nr. 50, jud. Suceava”FONDURI PRIVATE
Studiu hidrogeologic: ” Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Candesti, judetul Botosani”BUGET LOCAL
Studiu hidrogeologic: ” Infiintare sistem de alimentare cu apa in sat Ocheni si sat Fundoaia, comuna H P.Th.+D.T.A.C.uruiesti, Judetul Bacau”BUGET LOCAL
P.Th.+D.T.A.C.: ” Reabilitare pod Tampon Cimitir, comuna Filipestii de Padure, judetul Prahova”BUGET LOCAL
P.Th+D.D.E:” Realizare canalizare si statie de epurare, Extindere retea de apa” in Comuna Ghimes-Faget, Judetul Bacau”PROGRAM ANGHEL SALIGNY
P.Th+D.D.E:” Retele de canalizare menajera etapa 2 comuna Pancesti, judetul Bacau”BUGET LOCAL
P.Th+D.D.E:” Demolare construcții existente și Construire pavilion administrativ sediu Apavital în localitatea Podu Iloaiei, jud. Iași, refacere împrejmuire, racord canalizare și gaz și suplimentare putere instalație electrică”FONDURI APA VIATAL SA
P.Th+D.D.E:” Interconectarea sistemului de alimentare cu apa din Cartierul Tineretului (Dealul Manastirii)-strada Constantin Sofroni (statia de carburanti OMV) si pana in zona localitatii Plopeni (zona societatii LINDA ECOTIL)”BUGET LOCAL
P.Th.+D.T.A.C.:” Amenajare parcare in zona sediu politie, comuna Cerasu, judetul Prahova”BUGET LOCAL
P.Th.+D.T.A.C.:” Modificare lucrări autorizate cu AC nr. 243/11.05.2021 (compartimentare interioară și modificare firmă luminoasă, Bulevardul Griviței, nr. 47, bl. 32B, Brașov”BUGET LOCAL
Studiu de fezabilitate: ” Amenajare drum cu rigole scurgere ape pluviale pe strada Maresesti si strada Marasti din localitatea Marginea, comuna Oituz, judetul Bacau”BUGET LOCAL
P.Th.+D.T.A.C.:” Amenajare spațiu comercial și amplasare firma luminoasă pe fațadă, Str. Iosif Cocea, Judetul Bacau”FONDURI PRIVATE
P.Th.+D.T.A.C.:” Alimentare cu apa din put forat, Scoala Oraseni-Deal, comuna Curtesti, Judetul Botosani”BUGET LOCAL
P.Th.+D.T.A.C.:” Amenajare spațiu comercial și amplasare firma luminoasă pe fațadă, Cerna, Judetul Brasov”FONDURI PRIVATE
P.Th.+D.T.A.C.:” Reabilitare Baza Sportiva, Comuna Ciohorani”FONDURI PRIVATE
Studiu de fezabilitate: ” Extindere sistem de canalizare menajer in comuna Costuleni, judetul Iasi”BUGET LOCAL/PNRR
P.Th.+D.T.A.C.: ”Amenajare drum cu rigole scurgere ape pluviale pe strada Maresesti si strada Marasti din localitatea Marginea, comuna Oituz, judetul Bacau”BUGET LOCAL
P.Th.+D.T.A.C.: ”Amenajare spațiu comercial și amplasare firma luminoasă pe fațadă, Cornisa, Judetul Bacau”FONDURI PRIVATE
Actualizare Studiu fezabilitate: ” Extindere sistem de alimentare cu apa in satele Belcesti, Tansa si Satu Nou, Com. Belcesti, jud. Iasi”BUGET LOCAL
Actualizare P.Th.+D.T.A.C.: ” Extindere si reabilitare conducta apa potabila in comuna Filipestii de Padure – DJ 720, strada Principala, proiectare si executie”BUGET LOCAL
Expertiza si audit: ”Consolidare seismică și renovare energetică Primaria veche din Loc, Berzunți, Jud. Bacău”PNRR
P.Th.+D.T.A.C.: ” Amenajare spațiu comercial și amplasare firma luminoasă pe fațadă”FONDURI PRIVATE
P.Th.+D.T.A.C.: ” Realizarea de noi retele de alimentare cu apa si canalizare pe str. Petru Movila, bd. Decebal si bd. Traian”PROGRAM ANGHEL SALIGNY
Studiu de fezabilitate: ” Modernizare drumuri de interes local in comuna Rauseni, judetul Botosani”BUGET LOCAL
Aviz GA: ” Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare in sat Coropceni, comuna Ciortesti, judetul Iasi”BUGET LOCAL
Studiu de fezabilitate: ” Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in satele Stolniceni Prajescu si Cozmesti, comuna Stolniceni Prajescu, jud Iasi”BUGET LOCAL
Studiu hidrogeologic: ” Infiintare sistem de alimentare cu apa, comuna Colonesti, judetul Bacau”BUGET LOCAL
Studiu hidrogeologic+ Studiu de fezabilitate : ”Infiintare sistem de  alimentare cu apa in localitatile Ranceni si Stuhulet, Comuna Berezeni, Judetul Vaslui”BUGET LOCAL
Studiu de fezabilitate: ” Reabilitare drumuri comunale si locale in comuna Predeal Sarari, judetul Prahova”BUGET LOCAL
P.Th.+D.T.A.C.: ” Amenajare exterioara aferenta obiectivului de investitie „Construire Camin cultural in sat Targu Trotus, comuna Targu Trotus, judetul Bacau”BUGET LOCAL
Studiu de fezabilitate: ” Modernizarea drumurilor satesti in comuna Cerasu, judetul Prahova”BUGET LOCAL
Studiu de fezabilitate: ” Amenajare spatiu de joaca pentru copii in comuna Ciohorani, Județul Iași”AFIR
Aviz GA: ” Extindere sistem de canalizare – faza II in Comuna Belcesti, Judetul Iasi”BUGET LOCAL
Actualizare SF: ”Retele canalizare in satele Plopeni, Gavanel, Dumbravesti, Malaestii de Jos, comuna Dumbravesti, judetul Prahova”BUGET LOCAL
Aviz GA: ”Retele alimentare cu apa.Retele canalizare menajera.Statie de pompare apa uzata si transportul apelor menajere in sistemul de canalizare al Municipiului Suceava, Comuna Ipotesti, Judetul Suceava”BUGET LOCAL
Aviz GA: ” Extindere sistem de canalizare pe strazile Plopu, Antreprenorilor si Tineretului in comuna Tomesti, Judetul Iasi”BUGET LOCAL
Studiu de fezabilitate + D.A.L.I: ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Colegiului Economic „ Ion Ghica „ din Targoviste, Judetul Dambovita”BUGET LOCAL
Aviz GA: ” Retele canalizare in satele Plopeni, Gavanel, Dumbravesti, Malaestii de Jos, comuna Dumbravesti, judetul Prahova”BUGET LOCAL
Aviz GA: ” Infiintare sistem de alimentare cu apa, comuna Colonesti, judetul Bacau”BUGET LOCAL
D.A.L.I: ” Modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa, oras Boldesti-Scaeni, judetul Prahova”BUGET LOCAL
Aviz GA: ” Infiintare sistem de alimentare cu apa in sat Cozia, comuna Costuleni, judetul Iasi”BUGET LOCAL
Aviz ANIF: ” Infiintare sistem de alimentare cu apa, comuna Colonesti, judetul Bacau”BUGET LOCAL
Studiu de feza” Modernizarea drumurilor satesti in comuna Cerasu, judetul Prahova”bilitate: ” Extindere retea canalizare si statie de pompare apa uzata pe str.Merilor, localitatea Gornet, Comuna Gornet, Judetul Prahova”BUGET LOCAL
Studiu de fezabilitate: ” Sistem de canalizare menajera in satele Cabesti si Plopu, comuna Podu Turcului, Judetul Bacau”BUGET LOCAL
P.Th+D.D.E+D.T.A.C.: ” Infiintare sistem de alimentare cu apa in sat Ocheni si sat Fundoaia, comuna Huruiesti, Judetul Bacau”PROGRAM ANGHEL SALIGNY
Aviz GA: ” Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in comuna Cosna, judetul Suceava”BUGET LOCAL
Studiu de fezabilitate: ” Modernizare infrastructură rutieră în comuna Ciohorăni județul Iași”BUGET LOCAL
P.Th: ” Construire rigole betonate in comuna Buhoci, judetul Bacau”BUGET LOCAL
Reactualizare D.A.L.I: ” Modernizare si reabilitare strazi locale in comuna Tuzla, judetul Constanta”BUGET LOCAL
Aviz ANIF: ” Sistem de alimentare cu apa in Satele Cabesti si Plopu, Lehancea, Balanesti, Comuna Podu Turcului, Judetul Bacau”BUGET LOCAL
P.Th.+D.T.A.C.: ” Extindere sistem de alimentare cu apa in satele Traian si Solonet, comuna Bivolari, judetul Iasi”BUGET LOCAL
Studiu de fezabilitate: ” Extindere retea canalizare pe sos. Nicolina – tronson cuprins intre intersectia cu Aleea Tudor Neculai,  mun. Iasi si intersectia cu str.Bazei, com. Miroslava, jud. Iasi.”FONDURI SC APA VITAL SA
Studiu de fezabilitate: ” Inlocuire retele distributie apa potabila din C.A. Rosetti, str. Rufeni, str. Vantu, refacere bransamente existente, extindere conducta apa potabila pe str. Sorogari, str. I.I. Morinescu, str. Timpului, str.Trofeelor, str. Cucu si montare camine debitmetre pe str. Rufeni, str. Basota, str. Scaricica”FONDURI SC APA VITAL SA
Studiu de fezabilitate: ” Deviere conducta Fir II Timisesti, la intrare in localitatea Targu Frumos, judetul Iasi”FONDURI SC APA VITAL SA

Proiecte

Activitate proiectare 2021

Titlul proiectuluiSursa de finantare
Proiect tehnic “Modernizare sistem de irigatii la OUAI OTETOAIA, judetul Vaslui”AFIR
Studiu de fezabilitate „Sistem de canalizare in satele Cabesti, Plopu, Sarbi, Lehancea si Balanesti din com Podu Turcului”BUGET LOCAL
Studiu de fezabilitate + PTh + DTAC + studiu topografic + studiu geotehnic + studiu hidrologic „Retea scurgere ape pluviale pe DS2766 din localitatea Oituz, comuna Oituz, judetul Bacau”BUGET LOCAL
Proiect tehnic “Modernizare drumuri in comuna Cerasu, judetul Prahova”PROGRAM ANGHEL SALIGNY
SF+PTh+DTAC “Extindere si reabilitare conducta apa potabila in comuna Filipestii de Padure”
“Extindere canalizare menajera in comuna Filipestii de Padure”
BUGET LOCAL
Expertiza tehnica “Proiect extindere si reabilitare canalizare si apa potabile in comuna Filipestii de Padure”BUGET LOCAL
Proiect tehnic “Construire camin cultural, sat Targu Trotus, Comuna Targu Trotus, judetul Bacau”CNI
Proiect tehnic “Reabilitarea sistemului de irigatii Fulgeris, judetul Bacau” in comunele Pancesti, Corbasca si ParavaAFIR
“PT extindere conducta de apa pe strada Liceului”BUGET LOCAL
”Pth completare si marire proiectare tronsoane canalizare menajera com Pancesti”BUGET LOCAL
Pth+DTAC “Retele de canalizare menajera in sat Podu Turcului, comuna Podu Turcului, judetul Bacau”PROGRAM ANGHEL SALIGNY
Tema de proiectare si nota conceptuala “Infiintare retea de canalizare in comuna Gura Vitioarei, judetul Prahova”BUGET LOCAL
”Intocmirea documentatiei de autorizare sistem de alimentare cu apa DSP, mediu, Apele romane- Comuna Curtesti”BUGET LOCAL
Proiect tehnic “Reparatii drumuri satesti prin balastare”BUGET LOCAL
Studiu de fezabilitate “Infiintare sistem de canalizare in satele Gura Vitioarei, Fagetu si Fundeni, comuna Gura Vitioarei, judetul Prahova”BUGET LOCAL
Proiect tehnic “Devierea unei conducte de canalizare in vederea continuarii lucrarilor de modernizare a DJ208A”BUGET LOCAL
Proiect tehnic “Amenajare trotuare aferenre DC150 si amenajare parcare aferenta  DC 150 (zona scolii gimnaziale Parcovaci), oras Harlau, judetul Iasi”BUGET LOCAL
Studiu de fezabilitate “Sistem de alimentare cu apa in sat Serbesti, comuna Ciortesti, judetul Iasi”BUGET LOCAL
Proiect tehnic “Reabilitare drum de interes local in comuna Stroiesti, judetul Suceava”CNI
SF+Proiect tehnic “Montare grup de pompare si container Gospodaria de apa Scaeni”BUGET LOCAL
DALI “Modernizare drumuri comunale si satesti in satele Buhoci, Dospinesti, Bijghir si Coteni, comuna Buhoci, judetul Bacau”BUGET LOCAL
Proiect tehnic “Extinderea retelei de canalizare in sat Aroneanu”BUGET LOCAL
Studiu de fezabilitate “Sistem de alimentare cu apa si canalizare etapa 2 in comuna Horodnic de Sus, judetul Suceava”PNRR
Studiu de fezabilitate “Infiintare sistem de alimentare cu apa in localitatile Ranceni si Stuhulet, comuna Berezeni, judetul Vaslui”BUGET LOCAL
DALI “Modernizare strazi locale in comuna Tuzla, judetul Constanta”BUGET LOCAL
” Proiectare zid de sprijin comuna Pancesti, judetul Bacau”BUGET LOCAL
DALI  “Reabilitarea unor strazi din orasul Harsova si sat Vadu Oii, judetul Constanta”BUGET LOCAL
Studiu de fezabilitate “Sistem de canalizare in satul Clit, com. Arbore”BUGET LOCAL
Studiu de fezabilitate “Infiintare sistem de canalizare in satele Buhaceni si Pasateni comuna Trusesti, judetul Botosani”BUGET LOCAL
Proiect tehnic “Modernizare infrastructura rutiera in comuna Vaculesti, judetul Botosani”BUGET LOCAL
Studiu de fezabilitate “Retele canalizare satele Plopeni, Gavanel, Sfarleanca, Malaestii de Sus, Dumbravesti, comuna Dumbravesti, judetul Prahova”BUGET LOCAL
Studiu de fezabilitate “Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare in Valea Cucului, Straosti, Varbila, Comuna Iordacheanu, judetul Prahova”BUGET LOCAL
Studiu de fezabilitate “Extindere retea canalizare in satele: Teisani, Olteni, Stubeiu si Valea Stalpului, comuna Teisani, Jud. Prahova”BUGET LOCAL
Studiu de fezabilitate “Modernizare drumuri de interes local in comuna Ion Neculce, judetul Iasi”BUGET LOCAL
Studiu de fezabilitate “Infiintare sistem de canalizare menajera in comuna Predeal Sarari, judetul Prahova”BUGET LOCAL
Studiu de fezabilitate Sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare menajera, Comuna Filipestii de PadureBUGET LOCAL
DALI “Amenajari ale spatiului urban degradat al comunitatii defavorizate – modernizare cladire pentru a gazdui activitati social-comunitare, respectiv magazin social”BUGET LOCAL
Studiu de fezabilitate: “Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in satele Stoniceni Prajescu si Cozmesti, comuna Stolniceni Prajescu, jud. Iasi”BUGET LOCAL

Proiecte

Activitate proiectare 2020

Titlul proiectuluiSursa de finantare
Proiect tehnic “Modernizare drumuri de interes local in comuna Ripiceni, judetul Botosani”PNDL
Proiect tehnic “Infiintare retea de canalizare in satele Malaiesti, Moara Domneasca, Rafov, Buchilasi, Goga, Antofiloaia, com. Rafov”PNDL
Proiect tehnic „Extindere canalizare comuna Tuzla, judetul Constanta”PNDL
Proiect tehnic „Amenajare parcari si cai de acces in Orasul Turceni, judetul Gorj”BUGETUL LOCAL
Proiect tehnic “Retele de alimentare cu apa si canalizare in sat Stolniceni Prajescu, comuna Stolniceni Prajescu, judetul Iasi”BUGETUL LOCAL
Studiu de fezabilitate “Extindere retele canalizare in comuna Arbore, judetul Suceava”BUGETUL LOCAL
Proiect tehnic “Amenajare parc in comuna Hudesti, judetul Botosani”AFIR
Proiect tehnic “Alimentare cu apa pentru irigarea culturilor Agricole din raul Prahova” – mal drept, sat Brazii, com. Radulesti, jud. Ialomita”FONDURI PROPRII
Studiu de fezabilitate pentru 3 Sali de sport scolare: Scoala Gimnaziala Nicolae Iorga, Scoala Gimnaziala Alexandru Vlahuta, Scoala Gimnaziala George Cosbuc, MUN IASIBUGETUL LOCAL
Proiect tehnic “Extindere retele de canalizare, in comuna Arbore, judetul Suceava”BUGETUL LOCAL
Proiect tehnic “Modernizarea si reabilitarea infrastructii de irigatii OUAI Oltul Olanu- statie de pompare SPP 108 Olanu-Nicolesti”FONDURI EUROPENE
Proiect tehnic “Alimentarea cu apa pentru irigarea culturilor Agricole din sola Doaga – oras Marasesti, jud. Vrancea”

Proiect tehnic “Alimentarea cu apa pentru irigarea culturilor Agricole din sola Putna – com. Trifesti, jud. Vrancea”

FONDURI PROPRII
Proiect tehnic “Proiectare Piateta Podul de Piatra”BUGETUL LOCAL
Studiu de fezabilitate “Amenajare trotuare, rigole si piste de biciclete in zona drumului national, comuna Magurele, judetul Prahova”BUGETUL LOCAL
Proiect tehnic “Modificarea solutie la obiectivul “Retea canalizare in comuna Ciohorani” in vederea interconectarii sistemului de canalizare din comuna Ciohorani, judetul Iasi la sistemul de canalizare al comunei Botesti, judetul Neamt”PNDL
Dali si expertiza tehnica “Modernizare drumuri locale in satele Coteni si Bighir, comuna Buhoci, judetul Bacau”BUGETUL LOCAL
Studiu de fezabilitate “Retele de canalizare in comuna Magurele, judetul Prahova”BUGETUL LOCAL
Studiu de fezabilitate “Amenajare trotuare, rigole, piste de bicicleta in zona drumului national, Comuna Magurele, judetul Prahova”BUGETUL LOCAL
Proiect tehnic “Amenajare trotuare, rigole, piste de bicicleta in zona drumului judetean DJ231, Comuna Magurele, judetul Prahova”BUGETUL LOCAL
Studiu de fezabilitate “Retele de canalizare si racorduri etapa 2, comuna Rauseni, judetul Botosani”BUGETUL LOCAL
Studiu de fezabilitate, expertiza tehnica “Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cerasu, judetul Prahova”BUGETUL LOCAL
Studiu de fezabilitate “Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Salcia, Prahova”BUGETUL LOCAL
Studiu de fezabilitate “Infiintare sistem de alimentare cu apa in satele Bosoteni, Enachesti, Prisaca”

Studiu de fezabilitate “Infiintare sistem de canalizare in satele Bosoteni, Enachesti, Prisaca”

BUGETUL LOCAL

Proiecte

Activitate proiectare 2019

Titlul proiectuluiSursa de finantare
Proiect tehnic “Infiintare retea de apa in satele Hirtoape si Gura-Bidilitei, Comuna Vanatori, judet IasiPNDL
Proiect tehnic “Infiintare sistem de canalizare cu statie de epurare in comuna Magurele, judetul Prahova”PNDL
DALI „Modernizare sistem de irigatii la OUAI Otetoaia, jud, Vaslui”PNDR
Proiect tehnic “Modernizarea si reabilitarea infarstructurii retelei interioare de irigatii” la OUAI “AQUA” Solonet-Nord Bivolari, jud. IasiPNDR
Proiect tehnic “Reabilitare si dotare camin cultural Pincesti, Comuna Pincesti, judetul Bacau”PNDR
Proiect tehnic “Executie racorduri la obiectivul de investitii: Extindere infrastructura de apa potabila, modernizare si extindere infrastructura de apa uzata  cu statie de epurare in comuna Stulpicani, judetul Suceava”PNDR
Proiect tehnic “Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare in comuna Ipotesti, judetul Suceava”PNDR
Studiu de fezabilitate  Modernizare drumuri de interes local in Aglomerarea II Stulpicani, comuna Stulpicani, judetul SuceavaBugetul local
Studiu de fezabilitate „Modificare solutie la obiectivul „Retea canalizare in comuna Ciohorani” in vederea interconectarii sistemului de canalizare din comuna Ciohorani, judetul Iasi la sistemul de canalizare al comunei Botesti, judetul Neamt”PNDR
Proiect tehnic “Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Pancesti, judetul Bacau”PNDL
Memoriu tehnic “Modernizare bransament apa a sistemului de alimentare cu apa in comuna Berchisesti, judetul Suceava”BUGETUL LOCAL
Studiu de fezabilitate „Extindere retea canalizare ape uzate in satele Oituz, Marginea, Calcai si Ferestrau – Oituz, Comuna Oituz, Judetul BacauBUGETUL LOCAL
Proiect tehnic „Infiintare sistem de canalizare menajera si statie de epurare in comuna Munteni Buzau, judetul IalomitaPNDL

Proiecte

Activitate proiectare 2018

Titlul proiectuluiSursa de finantare
PROIECT TEHNIC Extindere canalizare si alimentare cu apa in comuna Baba Ana, sat Baba Ana si sat Conduratu, judetul PrahovaPNDR
AFIR
MAS.7.2
Studiu  fezabilitate  –  Extindere retele  canalizare   in Municipiul   PloiestiBUGETUL LOCAL
D.A.L.I.  Reabilitarea sistemului de irigatii Fulgeris, jud. BacauPNDR
AFIR
MAS.4.3
D.A.L.I. Modernizarea și retehnologizarea sistemului de irigații la Organizația Utilizatorilor de APĂ pentru Irigații  LUNCA BANULUI SPP11, județul Vaslui”PNDR
AFIR
MAS.4.3
D.A.L.I. Modernizarea și retehnologizarea sistemului de irigații la Organizația Utilizatorilor de APĂ pentru Irigații  LUNCA BANULUI SPP10, județul Vaslui”PNDR
AFIR
MAS.4.3
Proiect tehnic „Amenajari interioare la sp. Comercial cu nr. Cad. 1906/1;2/p/sp.com./1/2 si nr. Cad. 1906/1;2/p/sp.com./4. Amplasare firme luminoase si reclame la sp. Comercial existent: se va prezenta pe suport foto.(constructie  cu caracter provizoriu)”, B-dul Chimiei, nr 35, jud. IasiFONDURI PRIVATE
Proiect tehnic „Reamenajare magazin comercial existent”, str. Clopotari nr. 16, 18, 20, jud. IasiFONDURI PRIVATE
Proiect tehnic „Amenajare magazin comercial Profi si amplasare firme luminoase si reclame- Amenajari cu caracter provizoriu pe durata contractului de inchiriere”, B-dul Alexandru cel Bun, nr. 22, jud. IasiFONDURI PRIVATE
Proiect tehnic „Amenajare interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiu comercial existent si amplasare firma pe fatada”, Gheraesti , jud. NeamtFONDURI PRIVATE
Proiect tehnic ” Construire locuinta parter+mansarda” , sat Valea Lupului, jud. IasiFONDURI PRIVATE
Proiect tehnic „Amenajare magazin comercial si amplasare firme luminoase si reclame – Amenajari cu caracter provizoriu pe durata contractului de inchiriere”, Municipiul Roman, Bd. Republicii 45, jud. NeamtFONDURI PRIVATE
Proiect tehnic ” Amenajare magazin comercial si amplasare firme luminoase si reclame- Amenajari cu caracter provizoriu pe durata contractului de inchiriere”, Municipiul Piatra Neamt, Str. Titu Maiorescu,  Bl.F26jud. NeamtFONDURI PRIVATE
Proiect tehnic ” Amenajare magazin comercial si amplasare firme luminoase si reclame- Amenajari cu caracter provizoriu pe durata contractului de inchiriere”, Municipiul Piatra Neamt, Str. Izvoare,  Nr. 151jud. NeamtFONDURI PRIVATE
Proiect tehnic „Extindere retele canalizare menajera in Satele Cristesti si Braesti, Comuna Braesti, Judetul Iasi”PNDR
AFIR
MAS.7.2

Proiecte

Activitate proiectare 2017

Titlul proiectuluiSursa de finantare
Studiu de fezabilitate Infiintare retea de canalizare menajera si statie de epurare in comuna Blejesti, judetul TeleormanPNDL
Studiu de fezabilitate Infiintare retea de canalizare menajera si statie de epurare in comuna Dichiseni, judetul CalarasiPNDL
Studiu  fezabilitate  –  Extindere retea canalizare in satele Cristesti si Braesti, comuna Braesti judetul IasiPNDR
AFIR
MAS. 7.2
Studiu de fezabilitate Infiintare sistem de canalizare menajera si statie de epurare in satele: Lungani si Goesti, comuna Lungani, jud. IasiPNDL
Studiu  fezabilitate  –  Infiintare canalizare si statie de epurare a apelor uzate, in comuna Bughea de Jos, judetul ArgesPNDR
AFIR
MAS. 7.2
Proiect tehnic Extindere retea alimentare cu apa si extindere retea canalizare in Petelea si Habic, judetul MuresPNDR
AFIR
MAS.7.2
Studiu  fezabilitate  –  Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Havîrna, județul BotoșaniPNDL
Studiu  fezabilitate  –  Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Havarna, Judetul BotosaniPNDL
Studiu  fezabilitate  –  Infiintare sistem canalizare cu statie de epurare in comuna Gornet, judetul PrahovaPNDL
Studiu de fezabilitatea – Modernizare 3 punti pietonale peste paraul Plesu si construire pod peste paraul Zarna in comuna Tudora, judetul BotosaniPNDL
Studiu  fezabilitate  –  Infiintare sistem de canalizare cu statie de epurare in comuna Dumbravesti, judetul PrahovaPNDL
Studiu  fezabilitate  – Extindere retea alimentare cu apa. Marire capacitate sursa. Realizare racorduri canalizare menajera in Aglomerarea I Stulpicani, comuna Stulpicani, judetul SuceavaPNDL
Studiu  fezabilitate  – Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în sat Cozmești, comuna Stolniceni Prăjescu, județul IașiPNDL
Studiu  fezabilitate  – Infiintare sistem canalizare cu statie de epurare in comuna Dobarceni, judetul BotosaniPNDL
Studiu  fezabilitate  –  Infiintare retea de alimentare cu apa si retea de canalizare cu statie de epurare in Comuna Necsesti, judetul TeleormanPNDL
PROIECT TEHNIC Infiintare sistem de alimentare cu apa si apa uzata in comuna Horodnic de Sus, judetul SuceavaPNDR
AFIR
MAS.7.2
Studiu  fezabilitate  –  Infiintare sistem de alimentare cu apa in localitatea Mileanca, comuna Mileanca, judetul BotosaniPNDL
Studiu  fezabilitate  –  Modernizare retea de alimentare cu apa potabila in satul Tilvesti in comuna Dragutesti, judetul GorjPNDL
Studiu  fezabilitate  –  Modernizare si consolidare strada Siret, in Municipiul Cimpina, judetul PrahovaBUGETUL LOCAL
D.A.L.I. „Reabilitare scoala Tiberiu Crudu Corp C, extindere grupuri sanitare, proiectare, comuna Tudora, judetul Botosani”PNDL
D.A.L.I. „Reabilitare si extindere grupuri sanitare scoala gimnaziala nr. 1, corp B, in comuna Tudora, judetul Botosani”PNDL
D.A.L.I. „Extindere dispensar medical uman, comuna Tudora, judetul Botosani”PNDL
Proiect tehnic „Modernizare si reabilitare Scoala Gimnaziala nr.1, Candesti, corpul A, sat Candesti, comuna Candesti, judetul Botosani”PNDL
Proiect tehnic „Reabilitare scoala gimnaziala nr. 1, Candesti, corp B, sat Candesti, comuna Candesti, judetul Botosani”PNDL
D.A.L.I. „Reabilitare si modernizare Gradinita nr. 1, sat Rauseni, comuna Rauseni, comuna Rauseni, judetul Botosani”PNDL
D.A.L.I. „Modernizare si reabilirare Scoala Saucenita, sat Saucenita, comuna Vaculesti, judetul Botosani”PNDL
D.A.L.I „Modernizare si reabilitare Gradinita, sat Vaculesti, comuna Vaculesti, judetul Botosani”PNDL
Proiect tehnic „Recompartimentare spatiu comercial existent si amplasare firma pe fatada”, str. Ciurchi, nr. 121, mun. IasiFONDURI PRIVATE
Proiect tehnic „Recompartimentare  interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiu comercial, amplasare firma luminoasa pe fatada”, str. C.A. Rosetti, nr. 16, Mun. Roman, jud. NeamtFONDURI PRIVATE
Proiect tehnic „Recompartimentare interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiul comercial existent si amplare firma pe fatada”, Bd. Dimitrie Cantemir, mun. Iasi, jud. IasiFONDURI PRIVATE
Proiet tehnic „Recompamentare interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiu comercial existent si amplasare firma pe fatada”, sat Rusetu, jud. BuzauFONDURI PRIVATE
Proiect tehnic „Recompartimentare spatiu comercial existent si amplasare firma pe fatada”, strada Ecoului, nr. 8, mun. Neamt, jud. NeamtFONDURI PRIVATE
Proiect tehnic „Reamenajare magazin Profi in spatiu existent si amplasare firma luminoas, lucrari nestructurala coform expertizei”, str. Ana Ipatescu, nr. 4, mun. Piatra Neamt, jud. NeamtFONDURI PRIVATE
Proiect tehnic „Recompartimentare interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiu comercial existent si amplasare firma pe fatada”, str. Republicii, nr. 43, mun. Falticeni, jud. SuceavaFONDURI PRIVATE
Proict tehnic „Recompartimentare interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiu comercial existent si amplasare firma luminoasa pe fatada „, sat Deleni, Nr. cad. 60527, com. Deleni, jud IasiFONDURI PRIVATE
Proiect tehnic „Amplasare lift in spatiu comercial existent”, oras Darabani, Darabani Telekom, nr. cad 3127, str. 1 Decembrie, nr. 104, jud. BotosaniFONDURI PRIVATE
Proiect tehnic „Recompartimentare interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiu comercial existent si amplasare firma pe fatada”, sat Horordnic de Sus, com. Horodnic de  Sus, jud. SuceavaFONDURI PRIVATE
Proiect tehnic „Recompartimentare interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiu comercial existent si amplasare firma pe fatada”, oras Vicovu de Sus, jud. SuceavaFONDURI PRIVATE
Proiect tehnic „Recompartimentare interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiu comercial existent si extindere spatiu comercial”, str. Calea Nationala, nr. 74, mun. Botosani, jud. BotosaniFONDURI PRIVATE
Proiect tehnic „Recompartimentare spatiu comercial si amplasare firma luminoasa pe fatada-lucrare cu caracter provizoriu”, str. Savenilor, nr. 46, mun. Botosani, jud. BotosaniFONDURI PRIVATE
Proiect tehnic „Recompartimentare interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiu comercial existent si amplasare firma pe fatada”, sat Vorona, com. Vorona, jud. BotosaniFONDURI PRIVATE
Proiect tehnic „Recompartimentare interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiu comercial existent si amplasare firma pe fatada”, sat DornestiFONDURI PRIVATE
Proiect tehnic „Recompartimentare interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiu comercial si refacere fatade”, B-dul. George Enescu, nr. 38, mun. Botosani, jud. BotosaniFONDURI PRIVATE
Proiect tehnic „Recompartimentare interioara provizorie (pe durata contractului de inchitriere) spatiu comercial existent si amplasare firma pe fatada”, sat Moldovita, jud. SuceavaFONDURI PRIVATE
Proiect tehnic „Recompartimentare interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiu comercial existent si amplasare firma pe fatada”, sat Ipotesti, jud. SuceavaFONDURI PRIVATE
Proiect tehnic „Recompartimentari interioare si schimbarea destinatiei spatiului de alimentatie publica in spatiu comercial”, str. Calea Obicinilor, nr. 1, mun. Suceava, jud. SuceavaFONDURI PRIVATE
Proiect tehnic „Recompartimentare interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiu comercial existent si amplasare firma pe fatada”, oras Bucecea, mun. Botosani, jud. BotosaniFONDURI PRIVATE

Proiecte

Activitate proiectare 2016

Titlul proiectuluiSursa de finantare
Studiu de fezabilitate “ Construire retea canalizare si statie de epurare comuna Lipanesti, județul Prahova”PNDL
Proiect tehnic “Extindere infrastructura de apa potabila. Modernizare si extindere infrastructura de apa uzata cu statie de epurare in Comuna Stulpicani, Judetul Suceava”PNDR-AFIR MAS.7.2
Proiect tehnic “Retea de canalizare menajera si statie de epurare a apei, situat  in comuna Tasca, pe tronsonul cuprins intre strada Stefan cel Mare, nr. 3 din dreptul scolii generale Tasca, spre centrul localitatii Tasca, continuand de-a lungul drumului national DN 12C in directia  Bicaz pana la iesirea din localitatea Tasca”PNDR-AFIR
Studiu de fezabilitate “Infiintare sistem de alimentare cu apa in satele Frasinu si Sfantu Gheorghe, Comuna Baneasa, judetul Giurgiu”PNDL
Studiu de fezabilitate “Infiintare retea de alimentare cu apa si retea de canalizare cu statie de epurare in Comuna Cosoba, judetul GiurgiuPNDR – AFIR

MAS.7.2

Studiu de fezabilitate “Extinderea retea canalizare si repunere in functiune statie de epurare in Comuna Podu Turcului, judetul Bacau”PNDL
Proiect tehnic “Exindere sistem de alimentare cu apa si marire capacitate sursa sistem existent in comuna Balesti, Judetul Gorj”BUGETUL LOCAL
Studiu de fezabilitate “Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Curtesti (sat Hudum, Manastirea Doamnei si Curtesti), Judetul Botosani”PNDL
Proiect tehnic “Înfiinţarea sistemului de canalizare a apelor uzate în comuna Grumăzeşti,  judeţul NeamţPNDR-AFIR MAS.7.2
Studiu de fezabilitate “Infiintare sistem de canalizare cu statie de epurare in comuna Magurele, judetul Prahova”PNDL
Studiu de fezabilitate “Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Pancesti, judetul Bacau”PNDL
Proiect tehnic ” Magazin Profi Soseaua Nicolina, bl 968,  judetul Iasi”Fonduri private
Proiect tehnic „Magazin Profi Ivanesti, judetul Vaslui”Fonduri private
Proiect tehnic „Magazin Profi Berezeni, judetul Vaslui”Fonduri private
Proiect tehnic „Magazin Profi Todiresti, judetul Iasi”Fonduri private

Proiecte

Activitate proiectare 2015

Titlul proiectuluiSursa de finantare
Proiect tehnic ” Modificare amplasameNt statie de epurare, Sat Borosoaia, Comuna Plugari, Judetul Iasi”PNDL
Studiu de fezabilitate “Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in comuna Stolniceni Prajescu, Judetul Iasi”BUGETUL LOCAL
Studiu de fezabilitate “Reabilitarea sistemului exterior de alimentare cu apa si inel incendiu” Palatul CotroceniBUGETUL ADMINISTRATIEI PREZIDENTIALE
Studiu de fezabilitate “Extindere infrastructura de apa potabila. Modernizare si extindere infrastructura de apa uzata cu statie de epurare in Comuna Stulpicani, Judetul Suceava”PNDR

Proiecte

Activitate proiectare 2014

Titlul proiectuluiSursa de finantare
Proiect tehnic „Extindere retea de canalizare pe strazile: Pripocului, Ruzga si Industria Mica, Municipiul Sebes, Judeţul Alba”BUGETUL LOCAL
Proiect tehnic “Reabilitare retea canalizare pe strazile Spitalului si Unirii; Extindere retea canalizare pe strada Bujorului, Municipiul Sebes, Judeţul Alba”BUGETUL LOCAL
Proiect tehnic “Reabilitarea retea apa strada Spitalului; Extindere retea apa strada Bujorului, Municipiul Sebes, Judeţul Alba”BUGETUL LOCAL
Proiect tehnic “Modernizare strada Ion Creanga, Municipiul Sebes, Judeţul Alba”BUGETUL LOCAL
Proiect tehnic “Modernizare strazi Sebes: Abatorului si Spicului, Municipiul Sebes, judeţul Alba”BUGETUL LOCAL
Proiect tehnic “Alimentare cu apa statia 220/110 kV Pitesti Sud”, SC TRANSELECTRICA SABUGETUL LOCAL
Studiu de fezabilitate „Extindere retea alimentare cu apa, L=3240 m, in localitatea Ciohorani, comuna Ciohorani, Jud. Iasi”BUGETUL LOCAL
Proiect tehnic Extindere retea alimentare cu apa, L=3240 m, in localitatea Ciohorani, comuna Ciohorani, Jud. Iasi”BUGETUL STAT
Proiect tehnic „Extindere alimentare cu apa, Retea canalizare, Constructie podet, Reabilitare Pod in  comuna Ciohorani, Judetul Iasi” Obiectiv: Retea canalizareBUGETUL STAT
Studiu de fezabilitate “Modernizare drumuri comunale comuna Stulpicani, judetul Suceava”PNDR -AFIR MAS.7.2
Studiu de fezabilitate “ Extindere retea de canalizare 14 km si Statie de epurare in comuna Stulpicani, Judetul Suceava”BUGETUL LOCAL
Proiect tehnic ” Alimentare cu apa menajera si microstatie de epurare la F.P.G.N. TAZLAU”,BUGETUL PROPRIU
Proiect tehnic ” Canalizarea si epurarea apei menajere in comuna Giubega, judetul Dolj”BUGETUL STAT