Geodezie si topografie

Proiecte

Activitati geodezie si topografie 2022

Titlul proiectuluiSursa de finantare
” Amenajare spatiu comercial si amplasare firma luminoasa si reclame, Bosanci, jud. Suceava”FONDURI PRIVATE
” Amenajare spatiu comercial si amplasare firma luminoasa si reclame, Str. Galaxiei, nr. 29, jud. Brașov”FONDURI PRIVATE
” Sursa alimentare cu apa noua, statie tratare apa  la sistem de alimentarea cu apa Oituz, Judetul Bacau”BUGET LOCAL
”Modernizarea si retehnologizarea sistemului de irigatii la Organizatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii Vetrisoaia, judetul Vaslui”AFIR
”Suplimentare debit apa in sistemul de alimentare cu apa a Comunei Blejoi, Judetul Prahova”BUGET LOCAL
” Suplimentare debit apa in sistemul de alimentare cu apa a Comunei Blejoi, Judetul Prahova”BUGET LOCAL+AFM
” Renovare integrată – consolidare seismică și renovare energetică moderată a clădirii Școlii Gimnazile Oituz, Comuna Oituz”PNRR
” Amenajare grup sanitar scoala gimnaziala nr. 1, corp A, comuna Tudora, judetul Botosani”BUGET LOCAL
” Intrare in legalitate – Deviere retea canalizare, extindere retea alimentare cu apa, extindere retea canalizare si bransamente la retele de apa si canalizare, pentru imobil – locuinte colective, cu regim de inaltime S+D+P+4E, situat in Iasi, str. Toma Cozma nr.7B – 9, nr.cad. 155881.”FONDURI PRIVATE
” Realizarea de noi retele de alimentare cu apa si canalizare pe str. Petru Movila, bd. Decebal si bd. Traian”BUGET LOCAL
” Amenajare magazin, închidere terasă și amplasare semnalistică pe fațadă, Str. Mioriței, nr.11, jud. Bacău”FONDURI PRIVATE
” Amenajare spatiu comercial si amplasare firma luminoasa pe fațadă, Str. Izvoare, Piatra Neamț”FONDURI PRIVATE
” Servicii de întocmire expertiză tehnică Cămin Cultural Teișani, în vederea obținerii certificatului de atestare a edificării construcției fiind necesar pentru intabularea imobilului conform Legii 7/2020”BUGET LOCAL
” Retea de canalizare in Comuna Burla, Judetul Suceava”BUGET LOCAL
” Infiintare sistem de alimentare cu apa in sat Ocheni si sat Fundoaia, comuna Huruiesti, Judetul Bacau”BUGET LOCAL
” Canalizare menajera si pluviala pe partea stanga si pe partea dreapta a strazii DC 10A(R.Tudoran)”PROGRAM ANGHEL SALIGNY
”Extindere retea de apa pentru strada Barierei, oras Bucecea, judetul Botosani”BUGET LOCAL
”Extindere retea de apa pentru strada Nechiforeni, oras Bucecea, judetul Botosani”BUGET LOCAL
”Reabilitare pod Tampon Cimitir, comuna Filipestii de Padure, judetul Prahova”BUGET LOCAL
” Modernizare drumuri de exploatatie agricola in comuna Rauseni, judetul Botosani”AFIR
” Expertiza tehnica, Local Scoala generala nr.1 Oituz, Comuna Oituz, Jud. Bacău”PNRR
” Amenajare spațiu comercial și amplasare firma luminoasă pe fațadă, Loc. Sercaia, Nr.139, Jud. Brașov”FONDURI PRIVATE
” Amenajare spațiu comercial și amplasare firma luminoasă pe fațadă, Calea Bucuresti, nr. 248, Brașov”FONDURI PRIVATE
” Amenajare spațiu comercial și amplasare firma luminoasă pe fațadă, Calea Bucuresti, nr. 20, Brașov”FONDURI PRIVATE
” Amenajare spațiu comercial și amplasare firma luminoasă pe fațadă, Str. Ciurchi, Iași”FONDURI PRIVATE
” Amplasare totem, pe durata contractului de locațiune, Comuna Baia, Str. Ștefan cel Mare, nr. 50, jud. Suceava”FONDURI PRIVATE
” Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Candesti, judetul Botosani”BUGET LOCAL
” Infiintare sistem de alimentare cu apa in sat Ocheni si sat Fundoaia, comuna H P.Th.+D.T.A.C.uruiesti, Judetul Bacau”BUGET LOCAL
” Reabilitare pod Tampon Cimitir, comuna Filipestii de Padure, judetul Prahova”BUGET LOCAL
” Realizare canalizare si statie de epurare, Extindere retea de apa” in Comuna Ghimes-Faget, Judetul Bacau”PROGRAM ANGHEL SALIGNY
” Retele de canalizare menajera etapa 2 comuna Pancesti, judetul Bacau”BUGET LOCAL
” Demolare construcții existente și Construire pavilion administrativ sediu Apavital în localitatea Podu Iloaiei, jud. Iași, refacere împrejmuire, racord canalizare și gaz și suplimentare putere instalație electrică”FONDURI APA VIATAL SA
” Interconectarea sistemului de alimentare cu apa din Cartierul Tineretului (Dealul Manastirii)-strada Constantin Sofroni (statia de carburanti OMV) si pana in zona localitatii Plopeni (zona societatii LINDA ECOTIL)”BUGET LOCAL
” Amenajare parcare in zona sediu politie, comuna Cerasu, judetul Prahova”BUGET LOCAL
” Modificare lucrări autorizate cu AC nr. 243/11.05.2021 (compartimentare interioară și modificare firmă luminoasă, Bulevardul Griviței, nr. 47, bl. 32B, Brașov”BUGET LOCAL
” Amenajare drum cu rigole scurgere ape pluviale pe strada Maresesti si strada Marasti din localitatea Marginea, comuna Oituz, judetul Bacau”BUGET LOCAL
” Amenajare spațiu comercial și amplasare firma luminoasă pe fațadă, Str. Iosif Cocea, Judetul Bacau”FONDURI PRIVATE
” Alimentare cu apa din put forat, Scoala Oraseni-Deal, comuna Curtesti, Judetul Botosani”BUGET LOCAL
” Amenajare spațiu comercial și amplasare firma luminoasă pe fațadă, Cerna, Judetul Brasov”FONDURI PRIVATE
” Reabilitare Baza Sportiva, Comuna Ciohorani”FONDURI PRIVATE
” Extindere sistem de canalizare menajer in comuna Costuleni, judetul Iasi”BUGET LOCAL/PNRR
 ”Amenajare drum cu rigole scurgere ape pluviale pe strada Maresesti si strada Marasti din localitatea Marginea, comuna Oituz, judetul Bacau”BUGET LOCAL
 ”Amenajare spațiu comercial și amplasare firma luminoasă pe fațadă, Cornisa, Judetul Bacau”FONDURI PRIVATE
” Extindere sistem de alimentare cu apa in satele Belcesti, Tansa si Satu Nou, Com. Belcesti, jud. Iasi”BUGET LOCAL
” Extindere si reabilitare conducta apa potabila in comuna Filipestii de Padure – DJ 720, strada Principala, proiectare si executie”BUGET LOCAL
”Consolidare seismică și renovare energetică Primaria veche din Loc, Berzunți, Jud. Bacău”PNRR
” Amenajare spațiu comercial și amplasare firma luminoasă pe fațadă”FONDURI PRIVATE
” Realizarea de noi retele de alimentare cu apa si canalizare pe str. Petru Movila, bd. Decebal si bd. Traian”PROGRAM ANGHEL SALIGNY
” Modernizare drumuri de interes local in comuna Rauseni, judetul Botosani”BUGET LOCAL
” Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in satele Stolniceni Prajescu si Cozmesti, comuna Stolniceni Prajescu, jud Iasi”BUGET LOCAL
”Infiintare sistem de  alimentare cu apa in localitatile Ranceni si Stuhulet, Comuna Berezeni, Judetul Vaslui”BUGET LOCAL
” Reabilitare drumuri comunale si locale in comuna Predeal Sarari, judetul Prahova”BUGET LOCAL
” Amenajare exterioara aferenta obiectivului de investitie „Construire Camin cultural in sat Targu Trotus, comuna Targu Trotus, judetul Bacau”BUGET LOCAL
” Modernizarea drumurilor satesti in comuna Cerasu, judetul Prahova”BUGET LOCAL
” Amenajare spatiu de joaca pentru copii in comuna Ciohorani, Județul Iași”AFIR
”Retele canalizare in satele Plopeni, Gavanel, Dumbravesti, Malaestii de Jos, comuna Dumbravesti, judetul Prahova”BUGET LOCAL
”Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Colegiului Economic „ Ion Ghica „ din Targoviste, Judetul Dambovita”BUGET LOCAL
” Modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa, oras Boldesti-Scaeni, judetul Prahova”BUGET LOCAL
Extindere retea canalizare si statie de pompare apa uzata pe str.Merilor, localitatea Gornet, Comuna Gornet, Judetul Prahova”BUGET LOCAL
” Sistem de canalizare menajera in satele Cabesti si Plopu, comuna Podu Turcului, Judetul Bacau”BUGET LOCAL
” Infiintare sistem de alimentare cu apa in sat Ocheni si sat Fundoaia, comuna Huruiesti, Judetul Bacau”PROGRAM ANGHEL SALIGNY
” Modernizare infrastructură rutieră în comuna Ciohorăni județul Iași”BUGET LOCAL
” Construire rigole betonate in comuna Buhoci, judetul Bacau”BUGET LOCAL
” Modernizare si reabilitare strazi locale in comuna Tuzla, judetul Constanta”BUGET LOCAL
” Extindere sistem de alimentare cu apa in satele Traian si Solonet, comuna Bivolari, judetul Iasi”BUGET LOCAL
” Extindere retea canalizare pe sos. Nicolina – tronson cuprins intre intersectia cu Aleea Tudor Neculai,  mun. Iasi si intersectia cu str.Bazei, com. Miroslava, jud. Iasi.”FONDURI SC APA VITAL SA
”Servicii de primă înscriere în cartea funciară Comuna Trușești, Județul Botosani”BUGET LOCAL
”Servicii de primă înscriere în cartea funciară Comuna Curtești, Județul Botosani”BUGET LOCAL
”Servicii de primă înscriere în cartea funciară Comuna Pâncești, Județul Bacău”BUGET LOCAL
”Servicii de primă înscriere în cartea funciară Comuna Tătărăști, Județul Bacău”BUGET LOCAL
”Servicii de primă înscriere în cartea funciară Comuna Pârgărești, Județul Bacău”BUGET LOCAL
”Servicii de primă înscriere în cartea funciară Comuna Huruiești, Județul Bacău”BUGET LOCAL
”Servicii de primă înscriere în cartea funciară Comuna Filipești de Pădure, Județul Prahova”BUGET LOCAL
”Servicii de primă înscriere în cartea funciară Comuna Măgurele, Județul Prahova”BUGET LOCAL
”Servicii de primă înscriere în cartea funciară Comuna Iordăcheanu, Județul Prahova”BUGET LOCAL
”Servicii de primă înscriere în cartea funciară Comuna Brăești, Județul Iași”BUGET LOCAL
”Servicii de primă înscriere în cartea funciară Comuna Costuleni, Județul Iași”BUGET LOCAL
”Servicii de primă înscriere în cartea funciară Comuna Ciohorăni, Județul Iași”BUGET LOCAL
”Servicii de primă înscriere în cartea funciară Comuna Ciortești, Județul Iași”BUGET LOCAL
„Servicii de primă înscriere în cartea funciară Comuna Ion Neculce, Județul Iași”BUGET LOCAL
”Servicii de primă înscriere în cartea funciară Comuna Predeal Sărări, Județul Iași”BUGET LOCAL
”Servicii de primă înscriere în cartea funciară Comuna Cărbunești, Județul Iași”BUGET LOCAL

Proiecte

Activitati geodezie si topografie 2021

Titlul proiectuluiSursa de finantare
Servicii de inscriere in cartea funciara a drumurilor apartinand domeniului public al comunei Carbunesti
Studiu topografic si studiu geotehnic “Retele de alimentare cu apa si canalizare” comuna Podu Turcului
Servicii de intabulare a drumurilor comunale si locale in comuna Predeal Sarari, judetul Prahova
Studiu topografic avizat OCPI si  studiu geotehnic verificat AF “Modernizare drumuri de acces la exploatatii Agricole in comuna Ion Neculce, jduetul Iasi”
Servicii de intabulare drumuri 20-25 km conform HCL 29/23.04.2021 “Infiintare sistem de canalizare in satele Baiceni, Oraseni Deal, Oraseni Vale din comuna Curtesti, judet Botosani”
Studiu topografic si studiu geotehnic “Retele de apa si retele de canalizare menajera in comuna Pufesti, judetul Vrancea”
Studiu topografic si studiu geotehnic “Reconstruire Biserica in sat Ion Neculce, comuna Ion Neculce, judetul Iasi”
Intocmire plan parcelar si ridicare topografica cu viza OCPI pe 5HA, Iasi
Servicii de intabulare drumuri in intravilan si drumuri de legatura intre localitati pe o lungime de 45-50 km si ridicare topo  pentru Registru electronic national al nomenclaturii stradale – RENNS comuna Rauseni, Botosani

Proiecte

Activitati geodezie si topografie 2020

Titlul proiectuluiSursa de finantare
Intocmire note de constatare, documentatie tehnica in vederea emiterii titlurilor de proprietate (cu exceptia schitelor georeferentiale si a planurilor cadastrale), participare in comisia de fond funciar ca inginer specialist cu drept de semnatura, punerea in ordine a titlurilor de proprietate in fiecare tarla, masurarea in vederea punerii in posesie a proprietarilor – comuna Ion Neculce, judetul IasiBUGETUL LOCAL
Intabulare 4 drumuri in comuna Dumbravesti, judetul Prahova,

Carte funciara nr.22723 Dumbravesti, Carte funciara nr.22722 Dumbravesti, Carte funciara nr.22738 Dumbravesti, Carte funciara nr.22721 Dumbravesti

BUGETUL LOCAL
Intocmire studiu topografic si studiu geotehnic “Infiintare sistem inteligent de distributie a gazelor naturale in comuna Rauseni, judetul Botosani”BUGETUL LOCAL
 Servicii de intocmire studiu topografic, vizat de OCPI pentru infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Pargaresti, judetul Bacau”BUGETUL LOCAL
Servicii de intocmire studiu topografic, vizat de OCPI pentru Infiintare sistem de alimentare cu apa si canalizare in comuna Pargaresti, judetul BacauBUGETUL LOCAL
Studiu topografic la obiectivul de investitie “Infiintare retele de gaz in comuna Corni, judetul Botosani”BUGETUL LOCAL
Studiu geotehnic la obiectivul de investitie “Infiintare retele de gaz in comuna Corni, judetul Botosani”BUGETUL LOCAL
Intabulare drumuri comunale si satesti comuna CiortestiBUGETUL LOCAL
Plan de situatie cu viza OCPI pentru realizare proiecte infrastructura gaz/drum/apa/canal, respectiv servicii de trasare si intabulare pentru 11 km pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea drumurilor afectate de pagubele produse in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase in perioada 03.06.2019-11.06.2019”BUGETUL LOCAL
Intabulare drumuri pentru obiectivul “Retele de canalizare in comuna Magurele, judetul Prahova” (17 documentatii)BUGETUL LOCAL
Intocmire note de constatare, documentatie tehnica in vederea emiterii titlurilor de proprietate (cu exceptia schitelor georeferentiale si a planurilor cadastrale), participare in comisia de fond funciar ca inginer specialist cu drept de semnatura, punerea in ordine a titlurilor de proprietate in fiecare tarla, masurarea in vederea punerii in posesie a proprietarilor – comuna Plugari, judetul IasiBUGETUL LOCAL
Studiu geotehnic “Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Pargaresti, judetul Bacau”BUGETUL LOCAL
Intocmire studii topografice pentru cartierele Colonisti, Fetesti Oras, Vlasca si Buliga din Municipiul Fetesti, jud. IalomitaBUGETUL LOCAL
Servicii de intocmire studiu topografic, vizat de OCPI si Studiu geotehnic verificat AF pentru “Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Trusesti, judetul Botosani”BUGETUL LOCAL
Prima inscriere in cartea funciara drum public in scopul “Amenajare drumuri de interes local in comuna Trusesti”BUGETUL LOCAL
Servicii de intocmire Studiu topografic vizat OCPI si studiu geotehnic verificat AF pentru Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Pancesti, judetul BacauBUGETUL LOCAL
Servicii de intocmire Studiu topografic vizat OCPI si studiu geotehnic verificat AF pentru Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Tatarasti, judetul BacauBUGETUL LOCAL
Documentatie privind inscrierea in cartea funciara a sediului Primariei comunei Ciohorani, judetul IasiBUGETUL LOCAL
Intabulare drumuri pentru obiectivul “Retele de canalizare in comuna Magurele, judetul Prahova” (59 documentatii)BUGETUL LOCAL
Servicii de intabulare a drumurilor comunale si locale in comuna Predeal Sarari, judetul PrahovaBUGETUL LOCAL
Studiu topografic pentru 3 Sali de sport scolare: Scoala Gimnaziala Nicolae Iorga, Scoala Gimnaziala Alexandru Vlahuta, Scoala Gimnaziala George Cosbuc, MUN IASIBUGETUL LOCAL

Proiecte

Activitati geodezie si topografie 2019

Titlul proiectuluiSursa de finantare
Intocmire note de constatare, documentatie tehnica in vederea emiterii titlurilor de proprietate (cu exceptia schitelor georeferentiale si a planurilor cadastrale), participare in comisia de fond funciar ca inginer specialist cu drept de semnatura, punerea in ordine a titlurilor de proprietate in fiecare tarla, masurarea in vederea punerii in posesie a proprietarilor – comuna Ion Neculce, judetul IasiBuget local
Plan de situatie cu viza OCPI – canalizare Dumbravesti, PrahovaFONDURI PRIVATE
Plan topografic cu viza OCPI – Racordare la reteaua electrica a obiectivului “Sistem de alimentare cu apa in Com. Ciortesti, judetul Iasi” – captari, puturi forate, rezervor tampon

Plan topografic cu viza OCPI – Racordare la reteaua electrica a obiectivului “Sistem de alimentare cu apa in Com. Ciortesti, judetul Iasi” – rezervoare

FONDURI PRIVATE
Documentatie cadastrala – Dezmembrare teren nr. cad. 60233, Comuna Ion Neculce, Judet IasiBuget local
Plan topografic – “Reabilitarea drumurilor afectate de pagubele produse in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, in comuna Ciortesti, judetul Iasi – faza Studiu de fezabilitate”Buget local
Documentatie privind Prima inscriere drumuri comuna Ciortesti – numar cadastral 61636, numar cadastral 61600, numar cadastral 61608, numar cadastral 61602, numar cadastral 61611, numar cadastral 61625, numar cadastral 61614, numar cadastral 61604, numar cadastral 61606Buget local
Dezmembrare si intabulare teren pentru: Construire si dotare camin cultural in satul  Coropceni, comuna Ciortesti, judetul Iasi – numar cadastral 60351Buget local
Actualizare date imobil, prima inscriere teren, alipire immobile doua loturi, pentru “ Baza sportiva Coropceni” si plan de situatie pentru “Construire si dotare camin cultural in satul Coropceni, Comuna Ciortesti, judetul Iasi”Buget local
Plan topografic “Modernizare sistem de irigatii la OUAI OTETOAIA jud. Vaslui”PNDR
Plan de situatie cu viza OCPI – Studiu de fezabilitate infiintare distributie gaze naturaleBuget local
Intabulare constructie + schimbare de destinatie- OJ Vrancea, ANCOMFONDURI PRIVATE
Intabulare constructie + schimbare de destinatie-OJ Vaslui, ANCOMFONDURI PRIVATE
Intabulare constructie + schimbare de destinatie OJ Botosani, ANCOMFONDURI PRIVATE
Intabulare constructie + schimbare de destinatie OJ Neamt, ANCOMFONDURI PRIVATE
Intabulare constructie – DR Iasi, ANCOMFONDURI PRIVATE
Ridicari topografice pentru un numar de 25 drumuri amplasate in Comuna Dumbravesti, judet PrahovaBuget local
Ridicari topografice cu viza OCPI –  Studiu de fezabilitate drumuri comuna Braesti, judetul IasiBuget local
Servicii de cadastru si prima inscriere drumuri comuna Braesti, judetul IasiBuget local
Inregistrare sistematica in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor situate in sectorul cadastral 7, apartinand unitatii administrativ – teritoriale Ion Neculce din judetul IasiFonduri europene
Inregistrare sistematica in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor situate in sectorul cadastral 3, apartinand unitatii administrativ – teritoriale Braesti din judetul IasiFonduri europene
Inregistrare sistematica in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor situate in sectorul cadastral 10, apartinand unitatii administrativ – teritoriale Ciortesti din judetul IasiFonduri europene
Intocmire Schite pentru legea 231 comuna Braesti, judetul IasiBugetul local
Studiu topografic  Modernizare drumuri de interes local in Aglomerarea II Stulpicani, comuna Stulpicani, judetul SuceavaBugetul local
Studiu topografic „Modificare solutie la obiectivul „Retea canalizare in comuna Ciohorani” in vederea interconectarii sistemului de canalizare din comuna Ciohorani, judetul Iasi la sistemul de canalizare al comunei Botesti, judetul Neamt”PNDR
Plan de situatie drum forestier Ciortesti, Ocolul Silvic Raducaneni din cadrul Directiei Silvice IasiBugetul local
Studiu topografic “Infiintare sistem de alimentare cu gaze naturale a com. Belcesti, jud. Iasi”Bugetul local
Studiu topografic „Extindere retea canalizare ape uzate in satele Oituz, Marginea, Calcai si Ferestrau – Oituz, Comuna Oituz, Judetul BacauBUGETUL LOCAL

Proiecte

Activitati geodezie si topografie 2018

Titlul proiectuluiSursa de finantare
Plan de situatie cu viza OCPI -PROIECT TEHNIC Extindere canalizare si alimentare cu apa in comuna Baba Ana, sat Baba Ana si sat Conduratu, judetul PrahovaPNDR
AFIR
MAS.7.2
Plan de situatie cu viza OCPI -Studiu  fezabilitate  –  Extindere retele  canalizare   in Municipiul   PloiestiBUGETUL LOCAL
Plan de situatie cu viza OCPI -D.A.L.I.  Reabilitarea sistemului de irigatii Fulgeris, jud. BacauPNDR
AFIR
MAS.4.3
Plan de situatie cu viza OCPI -D.A.L.I. Modernizarea și retehnologizarea sistemului de irigații la Organizația Utilizatorilor de APĂ pentru Irigații  LUNCA BANULUI SPP11, județul Vaslui”PNDR
AFIR
MAS.4.3
Plan de situatie cu viza OCPI -D.A.L.I. Modernizarea și retehnologizarea sistemului de irigații la Organizația Utilizatorilor de APĂ pentru Irigații  LUNCA BANULUI SPP10, județul Vaslui”PNDR
AFIR
MAS.4.3
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Amenajari interioare la sp. Comercial cu nr. Cad. 1906/1;2/p/sp.com./1/2 si nr. Cad. 1906/1;2/p/sp.com./4. Amplasare firme luminoase si reclame la sp. Comercial existent: se va prezenta pe suport foto.(constructie  cu caracter provizoriu)”, B-dul Chimiei, nr 35, jud. IasiFONDURI PRIVATE
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Reamenajare magazin comercial existent”, str. Clopotari nr. 16, 18, 20, jud. IasiFONDURI PRIVATE
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Amenajare magazin comercial Profi si amplasare firme luminoase si reclame- Amenajari cu caracter provizoriu pe durata contractului de inchiriere”, B-dul Alexandru cel Bun, nr. 22, jud. IasiFONDURI PRIVATE
Intabulari Pasuni Comuna Rauseni, Judetul BotosaniBuget local
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Amenajare interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiu comercial existent si amplasare firma pe fatada”, Gheraesti , jud. NeamtFONDURI PRIVATE
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic ” Construire locuinta parter+mansarda” , sat Valea Lupului, jud. IasiFONDURI PRIVATE
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Amenajare magazin comercial si amplasare firme luminoase si reclame- Amenajari cu caracter provizoriu pe durata contractului de inchiriere”, Municipiul Roman, Bd. Republicii 45, jud. NeamtFONDURI PRIVATE
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic ” Amenajare magazin comercial si amplasare firme luminoase si reclame- Amenajari cu caracter provizoriu pe durata contractului de inchiriere”, Municipiul Piatra Neamt, Str. Titu Maiorescu,  Bl.F26jud. NeamtFONDURI PRIVATE
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic ” Amenajare magazin comercial si amplasare firme luminoase si reclame- Amenajari cu caracter provizoriu pe durata contractului de inchiriere”, Municipiul Piatra Neamt, Str. Izvoare,  Nr. 151 jud. NeamtFONDURI PRIVATE

Proiecte

Activitati geodezie si topografie 2017

Titlul proiectuluiSursa de finantare
Plan de situatie cu viza OCPI -Studiu de fezabilitate Infiintare retea de canalizare menajera si statie de epurare in comuna Blejesti, judetul TeleormanPNDL
Intabulari drumuri 19 km  Comuna Braesti, Judetul IasiBUGET LOCAL
Plan de situatie cu viza OCPI -Studiu de fezabilitate Infiintare retea de canalizare menajera si statie de epurare in comuna Dichiseni, judetul CalarasiPNDL
Studiu de fezabilitate Infiintare sistem de canalizare menajera si statie de epurare in satele: Lungani si Goesti, comuna Lungani, jud. IasiPNDL
Plan de situatie cu viza OCPI -Studiu  fezabilitate  –  Extindere retea canalizare in satele Cristesti si Braesti, comuna Braesti judetul IasiPNDR
AFIR
MAS. 7.2
Plan de situatie cu viza OCPI -Studiu  fezabilitate  –  Infiintare canalizare si statie de epurare a apelor uzate, in comuna Bughea de Jos, judetul ArgesPNDR
AFIR
MAS. 7.2
Plan de situatie cu viza OCPI –Proiect tehnic Extindere retea alimentare cu apa si extindere retea canalizare in Petelea si Habic, judetul MuresPNDR
AFIR
MAS.7.2
Plan de situatie cu viza OCPI -Studiu  fezabilitate  –  Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Havîrna, județul BotoșaniPNDL
Plan de situatie cu viza OCPI -Studiu  fezabilitate  –  Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Havarna, Judetul BotosaniPNDL
Plan de situatie cu viza OCPI -Studiu  fezabilitate  –  Infiintare sistem canalizare cu statie de epurare in comuna Gornet, judetul PrahovaPNDL
Plan de situatie cu viza OCPI -Studiu  fezabilitate  –  Infiintare sistem de canalizare cu statie de epurare in comuna Dumbravesti, judetul PrahovaPNDL
Plan de situatie cu viza OCPI -Studiu  fezabilitate  – Extindere retea alimentare cu apa. Marire capacitate sursa. Realizare racorduri canalizare menajera in Aglomerarea I Stulpicani, comuna Stulpicani, judetul SuceavaPNDL
Plan de situatie cu viza OCPI -Studiu  fezabilitate  – Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în sat Cozmești, comuna Stolniceni Prăjescu, județul IașiPNDL
Plan de situatie cu viza OCPI -Studiu  fezabilitate  – Infiintare sistem canalizare cu statie de epurare in comuna Dobarceni, judetul BotosaniPNDL
Plan de situatie cu viza OCPI -Studiu  fezabilitate  –  Infiintare retea de alimentare cu apa si retea de canalizare cu statie de epurare in Comuna Necsesti, judetul TeleormanPNDL
Plan de situatie cu viza OCPI -PROIECT TEHNIC Infiintare sistem de alimentare cu apa si apa uzata in comuna Horodnic de Sus, judetul SuceavaPNDR
AFIR
MAS.7.2
Plan de situatie cu viza OCPI -Studiu  fezabilitate  –  Infiintare sistem de alimentare cu apa in localitatea Mileanca, comuna Mileanca, judetul BotosaniPNDL
Plan de situatie cu viza OCPI -Studiu  fezabilitate  –  Modernizare si consolidare strada Siret, in Municipiul Cimpina, judetul PrahovaBUGETUL LOCAL
Plan de situatie cu viza OCPI -D.A.L.I. „Reabilitare scoala Tiberiu Crudu Corp C, extindere grupuri sanitare, proiectare, comuna Tudora, judetul Botosani”PNDL
Plan de situatie cu viza OCPI -D.A.L.I. „Reabilitare si extindere grupuri sanitare scoala gimnaziala nr. 1, corp B, in comuna Tudora, judetul Botosani”PNDL
Plan de situatie cu viza OCPI -D.A.L.I. „Extindere dispensar medical uman, comuna Tudora, judetul Botosani”PNDL
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Modernizare si reabilitare Scoala Gimnaziala nr.1, Candesti, corpul A, sat Candesti, comuna Candesti, judetul Botosani”PNDL
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Reabilitare scoala gimnaziala nr. 1, Candesti, corp B, sat Candesti, comuna Candesti, judetul Botosani”PNDL
Plan de situatie cu viza OCPI -D.A.L.I. „Reabilitare si modernizare Gradinita nr. 1, sat Rauseni, comuna Rauseni, comuna Rauseni, judetul Botosani”PNDL
Plan de situatie cu viza OCPI -D.A.L.I. „Modernizare si reabilirare Scoala Saucenita, sat Saucenita, comuna Vaculesti, judetul Botosani”PNDL
Plan de situatie cu viza OCPI -D.A.L.I „Modernizare si reabilitare Gradinita, sat Vaculesti, comuna Vaculesti, judetul Botosani”PNDL
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Recompartimentare spatiu comercial existent si amplasare firma pe fatada”, str. Ciurchi, nr. 121, mun. IasiFONDURI PRIVATE
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Recompartimentare  interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiu comercial, amplasare firma luminoasa pe fatada”, str. C.A. Rosetti, nr. 16, Mun. Roman, jud. NeamtFONDURI PRIVATE
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Recompartimentare interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiul comercial existent si amplare firma pe fatada”, Bd. Dimitrie Cantemir, mun. Iasi, jud. IasiFONDURI PRIVATE
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiet tehnic „Recompamentare interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiu comercial existent si amplasare firma pe fatada”, sat Rusetu, jud. BuzauFONDURI PRIVATE
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Recompartimentare spatiu comercial existent si amplasare firma pe fatada”, strada Ecoului, nr. 8, mun. Neamt, jud. NeamtFONDURI PRIVATE
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Reamenajare magazin Profi in spatiu existent si amplasare firma luminoas, lucrari nestructurala coform expertizei”, str. Ana Ipatescu, nr. 4, mun. Piatra Neamt, jud. NeamtFONDURI PRIVATE
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Recompartimentare interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiu comercial existent si amplasare firma pe fatada”, str. Republicii, nr. 43, mun. Falticeni, jud. SuceavaFONDURI PRIVATE
Plan de situatie cu viza OCPI -Proict tehnic „Recompartimentare interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiu comercial existent si amplasare firma luminoasa pe fatada „, sat Deleni, Nr. cad. 60527, com. Deleni, jud IasiFONDURI PRIVATE
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Amplasare lift in spatiu comercial existent”, oras Darabani, Darabani Telekom, nr. cad 3127, str. 1 Decembrie, nr. 104, jud. BotosaniFONDURI PRIVATE
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Recompartimentare interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiu comercial existent si amplasare firma pe fatada”, sat Horordnic de Sus, com. Horodnic de  Sus, jud. SuceavaFONDURI PRIVATE
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Recompartimentare interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiu comercial existent si amplasare firma pe fatada”, oras Vicovu de Sus, jud. SuceavaFONDURI PRIVATE
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Recompartimentare interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiu comercial existent si extindere spatiu comercial”, str. Calea Nationala, nr. 74, mun. Botosani, jud. BotosaniFONDURI PRIVATE
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Recompartimentare spatiu comercial si amplasare firma luminoasa pe fatada-lucrare cu caracter provizoriu”, str. Savenilor, nr. 46, mun. Botosani, jud. BotosaniFONDURI PRIVATE
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Recompartimentare interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiu comercial existent si amplasare firma pe fatada”, sat Vorona, com. Vorona, jud. BotosaniFONDURI PRIVATE
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Recompartimentare interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiu comercial existent si amplasare firma pe fatada”, sat DornestiFONDURI PRIVATE
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Recompartimentare interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiu comercial si refacere fatade”, B-dul. George Enescu, nr. 38, mun. Botosani, jud. BotosaniFONDURI PRIVATE
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Recompartimentare interioara provizorie (pe durata contractului de inchitriere) spatiu comercial existent si amplasare firma pe fatada”, sat Moldovita, jud. SuceavaFONDURI PRIVATE
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Recompartimentare interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiu comercial existent si amplasare firma pe fatada”, sat Ipotesti, jud. SuceavaFONDURI PRIVATE
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Recompartimentari interioare si schimbarea destinatiei spatiului de alimentatie publica in spatiu comercial”, str. Calea Obicinilor, nr. 1, mun. Suceava, jud. SuceavaFONDURI PRIVATE
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Recompartimentare interioara provizorie (pe durata contractului de inchiriere) spatiu comercial existent si amplasare firma pe fatada”, oras Bucecea, mun. Botosani, jud. BotosaniFONDURI PRIVATE
Intabulari pasuni Comuna Ion Neculce, Judetul IasiBUGET LOCAL

Proiecte

Activitati geodezie si topografie 2016

Titlul proiectuluiSursa de finantare
Plan de situatie cu viza OCPI -Studiu de fezabilitate “ Construire retea canalizare si statie de epurare comuna Lipanesti, județul Prahova”PNDL
Intabulari drumuri 10 km  Comuna Braesti, Judetul IasiBUGET LOCAL
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic “Extindere infrastructura de apa potabila. Modernizare si extindere infrastructura de apa uzata cu statie de epurare in Comuna Stulpicani, Judetul Suceava”PNDR
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic “Retea de canalizare menajera si statie de epurare a apei, situat  in comuna Tasca, pe tronsonul cuprins intre strada Stefan cel Mare, nr. 3 din dreptul scolii generale Tasca, spre centrul localitatii Tasca, continuand de-a lungul drumului national DN 12C in directia  Bicaz pana la iesirea din localitatea Tasca”PNDR
Plan de situatie cu viza OCPI -Studiu de fezabilitate “Infiintare sistem de alimentare cu apa in satele Frasinu si Sfantu Gheorghe, Comuna Baneasa, judetul Giurgiu”PNDL
Plan de situatie cu viza OCPI -Studiu de fezabilitate “Infiintare retea de alimentare cu apa si retea de canalizare cu statie de epurare in Comuna Cosoba, judetul GiurgiuPNDR
Plan de situatie cu viza OCPI -Studiu de fezabilitate “Extinderea retea canalizare si repunere in functiune statie de epurare in Comuna Podu Turcului, judetul Bacau”PNDL
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic “Exindere sistem de alimentare cu apa si marire capacitate sursa sistem existent in comuna Balesti, Judetul Gorj”Bugetul local
Plan de situatie cu viza OCPI -Studiu de fezabilitate “Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Curtesti (sat Hudum, Manastirea Doamnei si Curtesti), Judetul Botosani”PNDL
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic “Înfiinţarea sistemului de canalizare a apelor uzate în comuna Grumăzeşti,  judeţul NeamţPNDL
Plan de situatie cu viza OCPI – Studiu de fezabilitate “Infiintare sistem de canalizare cu statie de epurare in comuna Magurele, judetul Prahova”PNDL
Plan de situatie cu viza OCPI -Studiu de fezabilitate “Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Pancesti, judetul Bacau”PNDL
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic ” Magazin Profi Soseaua Nicolina, bl 968,  judetul Iasi”Fonduri private
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Magazin Profi Ivanesti, judetul Vaslui”Fonduri private
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Magazin Profi Berezeni, judetul Vaslui”Fonduri private
Plan de situatie cu viza OCPI -Proiect tehnic „Magazin Profi Todiresti, judetul Iasi”Fonduri private

Proiecte

Activitati geodezie si topografie 2015

Titlul proiectuluiSursa de finantare
Plan de situatie cu viza OCPI- Proiect tehnic ” Modificare amplasameNt statie de epurare, Sat Borosoaia, Comuna Plugari, Judetul Iasi”PNDL
Plan de situatie cu viza OCPI- Studiu de fezabilitate “Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in comuna Stolniceni Prajescu, Judetul Iasi”BUGETUL LOCAL
Plan de situatie cu viza OCPI- Studiu de fezabilitate “Reabilitarea sistemului exterior de alimentare cu apa si inel incendiuBUGETUL ADMINISTRATIEI PREZIDENTIALE
Plan de situatie cu viza OCPI- Studiu de fezabilitate “Extindere infrastructura de apa potabila. Modernizare si extindere infrastructura de apa uzata cu statie de epurare in Comuna Stulpicani, Judetul Suceava”PNDR
Aplicarea prevederilor HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicarea a legii 165/2013, com. Plugari, jud. IasiBUGET DE STAT-BUGET LOCAL
Aplicarea prevederilor HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicarea a legii 165/2013, com. Baltati, jud. IasiBUGET DE STAT-BUGET LOCAL
Aplicarea prevederilor HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicarea a legii 165/2013, com. Lungani, jud. IasiBUGET DE STAT-BUGET LOCAL
Aplicarea prevederilor HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicarea a legii 165/2013, com.Braesti, jud. IasiBUGET DE STAT-BUGET LOCAL
Aplicarea prevederilor HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicarea a legii 165/2013, com. Albesti, jud. IasiBUGET DE STAT-BUGET LOCAL
Aplicarea prevederilor HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicarea a legii 165/2013, com.Frumusica, jud. IasiBUGET DE STAT-BUGET LOCAL
Intabulari pasuni Comuna Braesti, Judetul IasiBUGET LOCAL

Proiecte

Activitati geodezie si topografie 2014

Titlul proiectuluiSursa de finantare
Plan de situatie cu viza OCPI- Proiect tehnic „Extindere retea de canalizare pe strazile: Pripocului, Ruzga si Industria Mica, Municipiul Sebes, Judeţul Alba”BUGETUL LOCAL
Plan de situatie cu viza OCPI- Proiect tehnic “Reabilitare retea canalizare pe strazile Spitalului si Unirii; Extindere retea canalizare pe strada Bujorului, Municipiul Sebes, Judeţul Alba”BUGETUL LOCAL
Plan de situatie cu viza OCPI- Proiect tehnic “Reabilitarea retea apa strada Spitalului; Extindere retea apa strada Bujorului, Municipiul Sebes, Judeţul Alba”BUGETUL LOCAL
Plan de situatie cu viza OCPI- Proiect tehnic “Modernizare strada Ion Creanga, Municipiul Sebes, Judeţul Alba”BUGETUL LOCAL
Plan de situatie cu viza OCPI- Proiect tehnic “Modernizare strazi Sebes: Abatorului si Spicului, Municipiul Sebes, judeţul Alba”BUGETUL LOCAL
Plan de situatie cu viza OCPI- Proiect tehnic “Alimentare cu apa statia 220/110 kV Pitesti Sud”, SC TRANSELECTRICA SABUGETUL LOCAL
Plan de situatie cu viza OCPI- Studiu de fezabilitate „Extindere retea alimentare cu apa, L=3240 m, in localitatea Ciohorani, comuna Ciohorani, Jud. Iasi”BUGETUL LOCAL
Plan de situatie cu viza OCPI- Proiect tehnic Extindere retea alimentare cu apa, L=3240 m, in localitatea Ciohorani, comuna Ciohorani, Jud. Iasi”BUGETUL LOCAL
Plan de situatie cu viza OCPI- Proiect tehnic „Extindere alimentare cu apa, Retea canalizare, Constructie podet, Reabilitare Pod in  comuna Ciohorani, Judetul Iasi” Obiectiv: Retea canalizareBUGETUL LOCAL
Plan de situatie cu viza OCPI- Studiu de fezabilitate “Modernizare drumuri comunale comuna Stulpicani, judetul Suceava”BUGETUL LOCAL
Plan de situatie cu viza OCPI- Studiu de fezabilitate “ Extindere retea de canalizare 14 km si Statie de epurare in comuna Stulpicani, Judetul Suceava”BUGETUL LOCAL
Plan de situatie cu viza OCPI- Proiect tehnic ” Alimentare cu apa menajera si microstatie de epurare la F.P.G.N. TAZLAU”,BUGETUL PROPRIU
Plan de situatie cu viza OCPI- Proiect tehnic ” Canalizarea si epurarea apei menajere in comuna Giubega, judetul Dolj”BUGETUL LOCAL